Välkommen! Inom kort kommer vi att kunna presentera årshjulet med alla viktiga datum för de olika aktiviteter

——

11 November KL 18:30 :
Föräldra och barn – möte med skolan i bambsalen
Skolan hälsar alla varmt välkomna!