Vi strävar efter att alla föräldrar med barn i Svenska Balettskolan ska vara en del av föräldraföreningen, så att vi är många vuxna att hjälpas åt för att alla barn en bra skolgång. Föräldraföreningen ger dig som förälder en möjlighet att engagera dig om du kan, men också en möjlighet att ta del av det som andra föräldrar lärt sig genom åren.

I avgiften ingår:

  • Automatiskt medlemskap i ”Riksförbundet för unga Musiker” förkortas RUM.
  • Stipendier till elever delas ut i varje år. (25 % av avgiften går till stipendiefonden)
  • Möjligheten att påverka skolverksamheten via bl.a. skolrådsmöten.
  • Vårfesten för alla elever utan extra kostnad.
  • Eleverna kan få möjlighet att närvara vid sommarkurser i Norden.
  • Föreläsningar för föräldrar med olika teman
  • Information via vår hemsida, mail och sms.
  • Rabatterade biljetter för medlemmar till balettföreställningar på Operan, Bio Roy etc.

Avgiften för läsåret 2017-2018 är 300 kr per barn och familj. Har ni flera barn på skolan tillkommer 50 kr per syskon.
Observera att avgiften följer skolåret 1 sept-31 aug.

Avgiften betalas in på föräldraföreningens bankgiro: 226-8035, märk betalningen med elev och årskurs.