Ansökan till Färdighetsprov för höstterminen 2018 är stängd! Välkommen i nästa år, 2019!

Antagning till Svenska balettskolan i Göteborgs förberedande dansarutbildning i åk 4-9 samt yrkesdansarutbildning i gy I-III administreras av Skolverket.

Du hittar vägledning för ansökan på Skolverkets webbplats

Den förberedande dansarutbildningen i åk 4-9 – urvalskriterier
För att antas till den förberedande dansarutbildningen i årskurs 4-6 krävs ett godkänt färdighetsprov i dans inför jury och en godkänd hälsoundersökning.
En ny antagning på samma grunder ska genomföras till årskurs 7-9.
Anmälan till färdighetsprov åk 4
Anmälan till färdighetsprov åk 7
Anmälan till övriga årskurser

Du vet väl att du gärna får kontakta Föräldraföreningen om du har några frågor.

LYCKA TILL!