Styrelsen för Föräldraföreningen läsåret 2016-2017 (inom parentes så kan du se i vilken årskurs de olika medlemmarna har barn)

Ordfördande 2017-2018

Kassör 2017-2018

Sekreterare 2017-2018

  • Maria Langwagen (åk 9), e-post: marie@no19.se , tel: 0730-553 304

Ledamöter 2017-2018

Styrelsesuppleanter 2017-2018

  • Heikki Räätäri (åk 8), e-post: heikki.raatari@telia.com, tel: 070-774 39 37
  • Henrik Waehrens (åk 4), e-post: henric@libertystreet.se, tel: 070-273 05 10

Revisorer 2017-2018

  • Sören Bernhardsson, e-post: sorber1956@gmail.com, tel 073-679 12 14

                 2016-2018

  • Roger Marmus (åk 9), e-post: roger.marmus@gmail.com, tel: 046-408 48 02

Valberedning 2016-2018

  • Ior Berglund, e-post: ior.berglund@gmail.com, tel: 072-188 54 54
  • Kristina Törngren e-post            , tel:070-725 83 62