Svenska Balettskolan GBG 2017

Två av eleverna på skolan har fått erbjudanden att fortsätta sin dansarutbildning på välrenommerade skolor utanför Sverige.

Tidningen Dansportalen fick tillfälle, mellan två föreställningar av Hans & Greta på Lorensbergsteatern, att träffa Mattheus Bäckström och Jack Hartill om deras nuvarande och kommande dansarliv.

Läs mer i artikeln här; http://www.dansportalen.se/111/-fler-artiklar/nyhetsarkiv/2017-06-12-framgangsrika-elever-i-goteborg.html