Det börjar dra ihop sig till årets Vårfest för Svenska Balettskolans elever som föräldraföreningen arrangerar! Vi håller på som bäst med planeringen inför detta och vi hoppas att alla är sugna på att delta.

En förutsättning för att festen ska bli möjlig är att vi får in medlemsavgifterna. Så ta en dubbelkoll att ni betalt för i år. Om inte ser vi fram mot detta så fort som möjligt!

Mvh
Anna-Carin

Avgiften för läsåret 2016-2017 är 250 kr per barn och familj. Har ni flera barn på skolan tillkommer 50 kr per syskon.
Observera att avgiften följer skolåret 1 sept-31 aug.

Avgiften betalas in på föräldraföreningens bankgiro:226-8035, märk betalningen med elev och årskurs.